Tekemisen riemua Kainuussa

1.1.2023 – 30.6.2024

Tekemisen riemua Kainuussa on Suomen Nuorisoseurojen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista, saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta, kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle, selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan Kainuun tilannekuvan päivitys, yhteydenpitoa maakunnan nuorisoseuroihin ja seurojen kokoamista yhteen, nuorisoseuratoiminnan esittelyjä alueen verkostoissa, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja messuilla, toiminnallisten pilottien toteuttamista yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen kanssa, nuorisoseuratoiminnan avaamista entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisille ja Kainuun alueellisen toiminnan mallintamista ja sopimuksia toiminnan toteuttamiseksi jatkossa. Kainuun nuorisoseurojen yhteisen kotisivun ylläpitäminen on yksi hankkeen toimenpiteistä vastaten tarpeeseen viestiä seurojen toiminnasta laajemmin. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori Maarit Malinen sekä osa-aikaisesti liiton kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen.

Hankkeen virallisen yhteistyösopimuksen on jättänyt Kuhmon Keiketys, Kuhmon Nuorisoseura, Sotkamon Nuorisoseura, Oterman Nuorisoseura sekä Neittävän Nuorisoseura. Hanke voi tehdä yhteistyötä myös muiden alueen nuorisoseurojen kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 91 205 euroa, josta avustuksen osuus 70 % on 63 843 euroa. Hankkeen budjetti on laskettu viiden virallisen yhteistyösopimuksen mukaisesti: Elävä Kainuu 60 % (3/5 seuraa) ja Oulujärvi Leader 40 % (2/5 seuraa). Suomen Nuorisoseurat ry vastaa hankkeen rahallisesta omarahoitusosuudesta ja lisäksi hanke sisältää vastikkeetonta työtä 10 965 euron edestä.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Maarit Malinen
044 901 8461
maarit.malinen(a)nuorisoseurat.fi

Tekemisen riemua Kainuussa -hankkeen rahoittajina toimivat Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader